Kategorie

Producenci

MC10+ Biocide środek do układów ogrzewania płaszczyznowego 500ml

Opis produktu

Wysokowydajny podwójny biocyd stworzony do ograniczenia rozwoju bakterii, alg i mikroorganizmów w niskotemperaturowych systemach grzewczych.
Właściwości fizyczne i chemiczne :
Wygląd: Ciecz
Kolor: Bezbarwny / bladożółty
Zapach: Nieznaczny
Rozpuszczalność: W pełni mieszalny
pH: 3,0 – 5,0
Gęstość: 1,02 g / cm³
Sposób użycia:
Zapobiega wzrostowi skażenia bakteryjnego w niskotemperaturowych instalacjach centralnego ogrzewania. 500ml wystarcza do zabezpieczenia 125l zładu. Zaleca się dozowanie do korpusu filtra MagnaClean lub przez grzejnik/odpowietrznik/kocioł. MC10+ może być również użyty do zapewnienia sanityzacji podczas uruchamiania lub czyszczenia systemu grzewczego.
W celu uzyskania skutecznej ochrony, stosować w połączeniu z MC1+. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w suchym, chłodnym i wentylowanym pomieszczeniu. Nietoksyczny, biodegradowalny.